ID12-472. Ở sinh vật nhân sơ, một gen cấu trúc có chiều dài bằng 0,51 micrômet

Ở sinh vật nhân sơ, một gen cấu trúc có chiều dài bằng 0,51 micrômet. Hỏi chuỗi pôlipeptit do gen này tổng hợp có bao nhiêu axit amin? Biết quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra bình thường và không tính axit amin mở đầu.

A. 498.

B. 499.

C. 500.

D. 1498.

Lời giải

Ta có gen có chiều dài là 0,51 micrômet → 5100 Å

Số lượng nuclêôtit trong gen là: 5100 : 3,4  x 2 = 3000 nuclêôtit

Số lượng bộ ba trên phân tử mARN được phiên mã là: 3000 : 2 : 3 = 500 ribonuclêôtit

Trong chuỗi polipeptit của gen này tổng hợp có số lượng aa là : 500 – 2 = 498 axit amin

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận