ID12-471. Ở sinh vật nhân sơ, một gen cấu trúc có chiều dài bằng 0,408 micrômet

Ở sinh vật nhân sơ, một gen cấu trúc có chiều dài bằng 0,408 micrômet. Hỏi chuỗi pôlipeptit do gen này tổng hợp có bao nhiêu axit amin? Biết quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra bình thường và không tính axit amin mở đầu.

A. 399.

B. 398.

C. 400.

D. 798.

Lời giải

Ta có gen có chiều dài là 0,408 micrômet → 4080 Å

Số lượng nuclêôtit trong gen là: 4080 : 3,4  x 2 = 2400 nuclêôtit

Số lượng bộ ba trên phân tử mARN được phiên mã là: 2400 : 2 : 3 = 400

Trong chuỗi polipeptit của gen này tổng hợp có số lượng axit amin là : 400 – 2 = 398

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận