ID12-469: Một gen (M) có chiều dài 0,51μm. Trong quá trình dịch mã

Một gen (M) có chiều dài 0,51μm. Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một chuỗi pôlipeptít có 399 axit amin. (M) là gen của loại sinh vật nào sau đây?

A. Thể ăn khuẩn.

B. Virut.

C. Nấm.

D. Vi khuẩn E.côli.             

Lời giải

Gen M có chiều dài 0,51μm → N = 3000 nuclêôtit. Phiên mã tạo ra mARN có 1000 bộ ba.

Nếu gen M là của sinh vật nhân sơ, gen không phân mảnh, dịch mã sẽ tạo ra 1000 – 1 = 999 axit amin khác với đề bài.

→ Gen M là của sinh vật nhân thực.

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận