ID12-384: Có 2 gen cấu trúc giống nhau đều tiến hành sao mã một số lần

Có 2 gen cấu trúc giống nhau đều tiến hành sao mã một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nội bào 45000 ribônuclêôtit. Biết mỗi gen có 150 vòng xoắn (mỗi vòng xoắn gồm 10 cặp nuclêôtit). Số lần sao mã của mỗi gen nói trên là:

A. 3 lần

B. 6 lần

C. 15 lần

D. 30 lần

Lời giải

Số nuclêôtit của gen N = số vòng xoắn x 10×2 = 150 . 20 = 3000 nuclêôtit

Số nu môi trường cung cấp cho a gen sao mã k lần là: = a. k. N:2 = 2. 3000.k:2 = 45000

→ k = 15

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận