ID12-382: Một gen dài 0,51 micrômet tự nhân đôi 2 lần và mỗi gen con

Một gen dài 0,51 micrômet tự nhân đôi 2 lần và mỗi gen con tạo ra đều sao mã 3 lần. Số phân tử mARN được tổng hợp và số đơn phân có chứa trong các phân tử mARN được tạo ra là:

A. 12 phân tử và 36000 ribônuclêôtit 

B. 4 phân tử và 12000 ribônuclêôtit

C. 12 phân tử và 18000 ribônuclêôtit

D. 16 phân tử và 19200 ribônuclêôtit

Lời giải

N = 5100: 3,4 × 2 = 3000 nuclêôtit

Số gen con tạo thành là 22 = 4

Số mARN tạo thành là 4 × 3 = 12 phân tử

Số đơn phân có trong các phân tử mARN là 3000:2.12 = 18000 ribônuclêôtit

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận