ID12-381: Một gen dài 0,408 micrômet tự nhân đôi 3 lần và mỗi gen con

Một gen dài 0,408 micrômet tự nhân đôi 3 lần và mỗi gen con tạo ra đều sao mã 2 lần. Số phân tử mARN được tổng hợp và số đơn phân có chứa trong các phân tử mARN được tạo ra là:

A. 8 phân tử và 9600 ribônuclêôtit 

B. 6 phân tử và 7200 ribônuclêôtit

C. 12 phân tử và 14400 ribônuclêôtit

D. 16 phân tử và 19200 ribônuclêôtit

Lời giải

N = 4080 : 3,4 × 2 = 2400 nuclêôtit

Số gen con tạo thành là 23 = 8

Số mARN tạo thành là 8 × 2 = 16

Số đơn phân có trong các phân tử mARN là 2400:2.16 = 19200

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận