ID12-360: Ở sinh vật nhân sơ, 1 phân tử tARN có tỉ lệ các loại nuclêôtit

Ở sinh vật nhân sơ, 1 phân tử tARN có tỉ lệ các loại nuclêôtit A:U:G:X = 2:3:5:7. Phân tử ADN được dùng làm khuôn để tổng hợp nên phân tử tARN có tỉ lệ A/G là:

A. 5/12

B. 5/17

C. 2/5

D. 3/7

Lời giải:

Phân tử ARN có ti lệ các loại nuclêôtit là A:U:G:X = 2:3:5:7

Phân tử ADN được dùng làm khuôn để tổng hợp có tỉ lệ A/G là \(\frac{A}{G} = \frac{{rA + rU}}{{rG + r{\rm{X}}}} = \frac{{2 + 3}}{{5 + 7}} = \frac{5}{{12}}\) 

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận