ID12-355: Trên một phân tử mARN có hiệu số giữa các loại ribonuclêôtit

Trên một phân tử mARN có hiệu số giữa các loại ribonuclêôtit như sau: A – U = 450, X – U = 300. Trên mạch khuôn của nó có T – X = 20% số nuclêôtit của mạch. Biết gen tổng hợp ra mARN dài 5100 Å. Số lượng nuclêôtit loại A của mARN là:

A. 600.

B. 1980.

C. 690.

D. 930.

Lời giải

A – U = 450     → U = A – 450

X – U = 300    → X = 300 + U = A – 150

Trên mạch khuôn:  T – X = 20% số nuclêôtit của mạch.

→ Trên mARN có: A – G = 20% số nuclêôtit của mARN.

Gen tổng hợp ra mARN dài 5100 Å ⇔ có tổng số nu là 5100: 3,4 × 2 = 3000 nuclêôtit

→ Trên mARN có tổng số nuclêôtit là 1500 ribonuclêôtit.

Vậy A – G = 300 ⇒ G = A – 300

Có A + U + G + X = 1500

Thay U, G, X, ta có

A + A – 450 + A – 300 + A – 150 = 1500

→ A = 600

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận