ID12-353. Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonuclêôtit là Ađênin, Uraxin

Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonuclêôtit là Ađênin, Uraxin và Guanin. Có bao nhiêu bộ ba sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra mARN nói trên?

(1) ATX,         (2) GXA,        (3) TAG

(4) AAT,         (5) AAA,        (6) TXX.

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Lời giải:

– Trên mARN có 3 loại ribonuclêôtit A, U, G.

Trình tự nuclêôtit của mARN tương tự trình tự mạch bổ sung chỉ thay T bằng U.

– Trên mạch bổ sung của gen có 3 loại nuclêôtit A, T, G.

→ trên mạch bổ sung của gen là (3), (4), (5).

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận