ID12-351: Trình tự phù hợp với trình tự các nuclêôtit của phân tử mARN

Trình tự phù hợp với trình tự các nuclêôtit của phân tử mARN được phiên mã từ 1 gen có đoạn mạch bổ sung 5’AGXTTAGXA 3’ là:

A. 3’UXGAAUXGU5’

B. 3’AGXUUAGXA5’

C. 5’UXGAAUXGU3’

D. 5’AGXUUAGXA3’

Lời giải:

Trình tự nuclêôtit của mARN tương tự trình tự mạch bổ sung chỉ thay T bằng U.

Gen có mạch bổ sung có trình tự như sau: 5’AGXTTAGXA 3’

Trình tự nuclêôtit có trong phân tử mARN là: 5’AGXUUAGXA 3’

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận