ID12-317. Trong phiên mã thì enzim chỉ trượt theo chiều 3’→5′ trên mạch

Trong phiên mã thì enzim chỉ trượt theo chiều 3’→5′ trên mạch gốc của gen là:

A.ADN polymeraza.

B. ARN polymeraza

C. Enzim tháo xoắn.

D. ADN ligaza.

Lời giải:

Trong các enzyme trong đề bài thì có 2 loại enzyme chỉ di chuyển theo chiều chiều 3’→5′ trên mạch gốc của gen là ADN polymeraza và ARN polymeraza.

Tuy nhiên chỉ có ARN polymeraza là tham gia vào quá trình phiên mã, còn ADN polymeraza chỉ tham gia vào quá trình nhân đôi ADN.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận