ID12-318. Trong quá trình phiên mã, ARN polimerase trượt theo chiều nào

Trong quá trình phiên mã, ARN polimerase trượt theo chiều nào dưới đây

A. 3’ – 5’ của mạch bổ sung

B. 5’ – 3’ của mạch bổ sung

C. 5’ – 3’ của mạch mã gốc

D. 3’ – 5’ của mạch mã gốc.

Lời giải:

Trong các enzyme trong đề bài thì có 2 loại enzyme chỉ di chuyển theo chiều chiều 3’→5′ trên mạch gốc của gen là ADN polymeraza và ARN polymeraza.

Tuy nhiên chỉ có ARN polymeraza là tham gia vào quá trình phiên mã, còn ADN polymeraza chỉ tham gia vào quá trình nhân đôi ADN.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận