ID12-313. Enzim nào sau đây xúc tác cho quá trình phiên mã?

Enzim nào sau đây xúc tác cho quá trình phiên mã?

A. ARN pôlimeraza.

B. amilaza.

C.  ADN pôlimeraza

D. ligaza

Lời giải:

ARN pôlimeraza có vai trò xúc tác cho quá trình phiên mã.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận