ID12-290. Trong quá trình nhân đôi của một phân tử ADN ở sinh vật

Trong quá trình nhân đôi của một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có 8 đơn vị tái bản giống nhau. Trên mỗi chạc chữ Y của một đơn vị tái bản, người ta thấy có 14 đoạn Okazaki. Tính đến thời điểm quan sát, số đoạn ARN mồi đã được tổng hợp cho quá trình nhân đôi ADN là

A. 128.

B. 112.

C. 120.

D. 240.

Lời giải:

Xét với một chạc chữ Y

  • Mạch được tổng hợp liên tục có 1 đoạn mồi để khởi đầu, 0 đoạn okazaki
  • Mạch được tổng hợp  gián đoạn có: số đoạn mồi = số đoạn okazaki

Trong một đơn vị tái bản thì có hai chạc chữ Y mà số đoạn mồi xuất hiện trong một chạc chữ Y là: Số đoạn mồi = Số đoạn okazaki + 1

→ Số đoạn mồi của cả quá trình nhân đôi là = 8 × 2 × (14 + 1) = 240

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận