ID12-289: Đoạn giữa của 1 phân tử ADN ở một loài động vật khi thực hiện

Đoạn giữa của 1 phân tử ADN ở một loài động vật khi thực hiện quá trình nhân đôi đã tạo ra 4 đơn vị tái bản. Các đơn vị tái bản này lần lượt có 18, 24, 28 và 32 đoạn Okazaki, số đoạn ARN mồi đã được tổng hợp để thực hiện quá trình nhân đôi ADN đoạn giữa trên là:

A. 110

B. 99

C. 94

D. 104

Lời giải

4 đơn vị tái bản ↔ có 8 chạc chữ Y

Mỗi chạc chữ Y có 1 mạch liên tục và 1 mạch gián đoạn

Xét đơn vị tái bản 1:

  • có 18 đoạn Okazaki ↔ có 18 đoạn mồi
  • có 2 mạch liên tục ↔ có 2 đoạn mồi

Vậy ta có thể tính số đoạn ARN mồi đã được tổng hợp để thực hiện quá trình nhân đôi ADN đoạn giữa trên = số đoạn Okazaki + 2 × số đơn vị tái bản = 18 + 24 + 28 + 32 + 2 x 4 = 110

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận