ID12-287: Trên một đơn vị tái bản có 30 đoạn okazaki. Số đoạn mồi cung cấp

Trên một đơn vị tái bản có 30 đoạn okazaki. Số đoạn mồi cung cấp cho đơn vị tái bản này khi nó tự nhân đôi một lần là

A. 30

B. 31

C. 32

D. 29

Lời giải:

Số đoạn mồi cần cung cấp cho 1 đơn vị này tái bản = số đoạn okazaki + 2 = 32

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận