ID12-286: Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta

Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta đếm được tổng số 50 phân đoạn Okazaki. Số đoạn mồi cần được tổng hợp là bao nhiêu ?

A. 50

B. 51

C. 52

D. Không xác định được

Lời giải:

Vi khuẩn là sinh vật nhân sơ, ADN chỉ có 1 đơn vị tái bản.

Số đoạn mồi = số đoạn Okazaki + 2 = 50 + 2 = 52

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận