ID12-248: Người ta nuôi một tế bào vi khuẩn E.coli chỉ có N14. Nuôi trong

Người ta nuôi một tế bào vi khuẩn E.coli chỉ có N14. Nuôi trong môi trường chứa N14 (lần thứ 1). Sau một thế hệ người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy có chứa N15 (lần thứ 2) để cho mỗi tế bào nhân đôi 2 lần. Sau đó lại chuyển các tế bào đã được tạo ra sang nuôi cấy trong môi trường có N14 (lần thứ 3) để chúng nhân đôi 1 lần nữa. số phân tử ADN chỉ chứa N14; chỉ chứa N15; chứa cả N14 và N15 ở lần thứ 3 lần lượt là :

A. 2 phân tử, 0 phân tử và 6 phân tử

B. 4 phân tử, 0 phân tử và 12 phân tử.

C. 2 phân tử, 0 phân tử và 14 phân tử

D. 4 phân tử, 0 phân tử và 4 phân tử.

Lời giải

1 tế bào vi khuẩn (1 phân tử ADN) chứa N14 sau 1 thế hệ tạo được 2 tế bào vi khuẩn (2 phân tử ADN) như vậy có 4 mạch chứa N14.

2 tế bào vi khuẩn nhân đôi 2 lần trong môi trường có N15 tạo 8 phân tử ADN (gồm 16 mạch) trong đó có 4 mạch N14 và 12 mạch N15  

8 tế bào vi khuẩn nhân đôi 1 lần trong môi trường có N14 tạo 16 phân tử ADN (gồm 32 mạch) trong đó có 12 mạch N15 và 20 mạch N14  

Vậy trong 16 phân tử ADN có 12 phân tử ADN có N14 và N15 và 4 phân tử ADN cả 2 mạch là N1 

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận