ID12-246. Người ta chuyển một số tế bào vi khuẩn E.coli có phận tử ADN vùng nhân

Người ta chuyển một số tế bào vi khuẩn E.coli có phận tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 sang môi trường nuôi cấy chỉ có N14. Các tế bào vi khuẩn này đều thực hiện phân đôi 3 lần liên tiếp tạo ra các tế bào con. Các tế bào vi khuẩn mới sinh ra có chứa 90 phân tử ADN vùng nhân chỉ toàn N14. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1) Số tế bào vi khuẩn ban đầu là 10.

2) Tổng số phân tử ADN con được tạo ra là 120.

3) Số phân tử ADN con chỉ chứa N15 sau khi kết thúc quá trình trên là 15.

4) Số phân tử ADN con có chứa N15 sau khi kết thúc quá trình trên là 30.

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Lời giải:

Gọi a là số tế bào vi khuẩn ban đầu, mỗi tế bào có 1 phân tử ADN

Sau 3 lần nhân đôi, a tế bào tạo:  a(23 – 2) = 90 → a = 15 tế bào; hay 15 phân tử ADN → (1) sai

Tổng số phân tử ADN con là: 15×23 = 120 → (2) đúng

Số phân tử ADN chỉ chứa N15 là 0 (vì phân tử nào cũng có ít nhất 1 mạch N14) → (3) sai

Số phân tử ADN con có chứa N15 sau khi kết thúc quá trình trên là 15×2 = 30 (15 phân tử ADN ban đầu, mỗi phân tử có 2 mạch) → (4) đúng.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận