ID12-231. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau tạo ra các

Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau tạo ra các phân tử ADN con, trong các phân tử ADN con đó có 112 mạch polinuclêôtit được xây dựng hoàn toàn từ các nguyên liệu của môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là:

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Lời giải

Gọi n là số lần nhân đôi của các ADN.

Số mạch đơn được xây dựng hoàn toàn từ môi trường sau n lần nhân đôi = 8×2×(2n -1) = 112 → n=3

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận