ID12-230: Hai gen M và N đều có cấu trúc mạch kép, tự nhân đôi một số lần

Hai gen M và N đều có cấu trúc mạch kép, tự nhân đôi một số lần liên tiếp tạo ra một số gen con. Số mạch đơn được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường trong các gen con là 44. Số lần tự nhân đôi của các gen M,N lần lượt là:

A.3 và 4 hoặc 4 và 3

B.4 và 5 hoặc 5 và 4

C.2 và 5 hoặc 5 và 2

D.2 và 4 hoặc 4 và 2

Lời giải

Số mạch trong hai gen M và N là : 44 + 2 + 2 = 48 mạch đơn

Số gen con được tạo ra từ hai gen M và N là : 48 : 2 = 24

Ta có :

Gọi x là số lần nhân đôi của M và y là số lần nhân đôi của N thì ta có

2x  + 2y = 24 → x = 4 và y = 3 hoặc x = 3 và y = 4

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận