Hỗn hợp sau khi đun nóng còn tính chất của iron nữa không? Vì sao?

Hỗn hợp sau khi đun nóng còn tính chất của iron nữa không? Vì sao?

Trả lời:

Hỗn hợp sau khi đun nóng không còn tính chất của iron do hỗn hợp này không bị nam châm hút.