Hãy mô tả bằng lời phương và chiều của các lực trong Hình 41.5.

Hãy mô tả bằng lời phương và chiều của các lực trong Hình 41.5.

Hãy mô tả bằng lời phương và chiều của các lực trong Hình 41.5

Lời giải:

– Hình 41.5a: Lực của dây câu tác dụng lên con cá có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.

– Hình 41.5b: Lực của tay người bắn cung có phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái.

– Hình 41.5c: Lực của vận động viên tác dụng lên ván nhảy có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.