Hãy cho biết vai trò của các nguyên tố vi lượng đối với cây trồng

Hãy cho biết vai trò của các nguyên tố vi lượng đối với cây trồng.

Trả lời:

Vai trò của các nguyên tố vi lượng đối với cây trồng: giúp kích thích quá trình sinh trưởng, trao đổi chất của cây trồng.