Hãy cho biết các nguyên tố dinh dưỡng trong phân đạm, phân lân, phân kali, phân NPK

Hãy cho biết các nguyên tố dinh dưỡng trong phân đạm, phân lân, phân kali, phân NPK.

Trả lời:

– Phân đạm cung cấp nguyên tố nitrogen (N) cho cây trồng.

– Phân lân cung cấp nguyên tố phosphorus (P) cho cây trồng.

– Phân kali cung cấp nguyên tố kali (potassium, K) cho cây trồng.

– Phân NPK là loại phân bón hỗn hợp, chứa các nguyên tố N, P, K. Ngoài ra, phân NPK còn có thể chứa các nguyên tố trung lượng như Ca, Mg… và nguyên tố vi lượng như Zn, Cu…