Gọi tên dạng năng lượng chính được sử dụng trong mỗi tình huống sau đây:

Gọi tên dạng năng lượng chính được sử dụng trong mỗi tình huống sau đây:

Gọi tên dạng năng lượng chính được sử dụng trong mỗi tình huống sau đây

Lời giải:

a/ Đọc sách ở sân trường: năng lượng được sử dụng chính là năng lượng ánh sáng.

b/ Chơi cầu trượt: năng lượng được sử dụng chính là thế năng.

c/ Bật máy vi tính: năng lượng chính được sử dụng là năng lượng điện.