Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng

Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng. Sắp xếp những thứ tìm thấy theo các dạng năng lượng sử dụng tương ứng (điện, nhiệt, âm thanh, ánh sáng). Nêu những gì đang xảy ra đối với các vật đó?

Lời giải:

– Những vật đang sử dụng năng lượng:

+ Năng lượng điện: Máy tính, quạt, điều hòa

+ Năng lượng nhiệt: Bình nước năng lượng Mặt Trời.

+ Năng lượng âm thanh: Loa.

+ Năng lượng ánh sáng: Cây cảnh.

– Những điều đang xảy ra với các vật đó:

+ Máy tính sử dụng năng lượng điện để hoạt động: màn hình máy tính sáng, nhiệt do máy tính tỏa ra…

Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng

+ Quạt sử dụng năng lượng điện để hoạt động: cánh quạt đang chạy tạo ra gió, phát ra âm thanh, động cơ quạt tỏa nhiệt….

Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng

+ Điều hòa sử dụng năng lượng điện để hoạt động: nhiệt do điều hòa tỏa ra, quạt gió của điều hòa đang chạy và phát ra âm thanh….

Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng

+ Bình nước sử dụng năng lượng nhiệt từ Mặt Trời tỏa ra để làm nóng nước ở trong bình.

Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng

+ Loa của máy tính sử dụng năng lượng âm: màng loa dao động tạo ra âm thanh.

Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng

+ Cây cảnh sử dụng năng lượng ánh sáng Mặt Trời để quang hợp giúp tổng hợp các chất dinh dưỡng để phát triển.

Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng