Giải thích được tại sao con tàu rất nặng mà vẫn nổi được trên mặt nước

Giải thích được tại sao con tàu rất nặng mà vẫn nổi được trên mặt nước.

Trả lời:

Con tàu rất nặng mà vẫn nổi được trên mặt nước vì trọng lượng riêng của nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.