Giải Ngữ Văn 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống

NGỮ VĂN 10 - TẬP 1
Sức hấp dẫn của truyện kể
Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới
Tản Viên từ phán sự lục
Chữ người tử tù
Thực hành Tiếng Việt: Sử dụng từ Hán Việt
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện
Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện
Củng cố mở rộng trang 37
Vẻ đẹp của thơ ca
Chùm thơ hai-cư Nhật Bản
Thu hứng
Mùa xuân chín
Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư
Thực hành Tiếng Việt: Lỗi dùng từ, lỗi về trật tự từ và cách sửa
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một bài thơ
Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ
Củng cố mở rộng trang 70
Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận
Hiền tài là nguyên khí của quốc gia
Yêu và đồng cảm
Chữ bầu lên nhà thơ
Thực hành Tiếng Việt: Lỗi về mạch lạc và liên kết trong đoạn văn, văn bản: Dấu hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa
Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
Thảo luận về một vấn đề đời sống có ý kiến khác nhau
Củng cố mở rộng trang 94
Sức sống của sử thi
Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác
Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt Trời
Thực hành tiếng việt: Sử dụng trích dẫn, cước chú và cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản
Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề
Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề
Củng cố mở rộng trang 121
Tích trò sân khấu dân gian
Xúy Vân giả dại
Huyện đường
Múa rối nước hiện đại soi bóng tiền nhân
Viết báo cáo nghiên cứu
Lắng nghe và phản hồi về nội dung một bài thuyết trình kết quả nghiên cứu
Củng cố mở rộng trang 151
Ôn tập Học kỳ I
Hệ thống hóa kiến thức đã học
Luyện tập và vận dụng – Đọc
Luyện tập và vận dụng – Viết
Luyện tập và vận dụng – Nói và nghe
NGỮ VĂN 10 - TẬP 2
Nguyễn Trãi - "Dành còn để trợ dân này"
Tác giả Nguyễn Trãi
Bình Ngô đại cáo
Bảo kính cảnh giới
Dục Thuý sơn
Thực hành tiếng Việt: Sử dụng từ Hán Việt (tiếp theo)
Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội
Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau
Củng cố, mở rộng trang 33
Quyền năng của người kể chuyện
Người cầm quyền khôi phục uy quyền
Dưới bóng hoàng lan
Một chuyện đùa nho nhỏ
Thực hành tiếng Việt: Biện pháp chêm xen, biện pháp liệt kê
Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học
Thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau
Củng cố, mở rộng trang 68, 69
Thế giới đa dạng của thông tin
Sự sống và cái chết
Nghệ thuật truyền thống của người Việt
Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu
Thực hành tiếng Việt: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ
Viết một văn bản nội quy hoặc một văn bản hướng dẫn nơi công cộng
Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng
Củng cố, mở rộng trang 96
Hành trang cuộc sống
Về chính chúng ta
Con đường không chọn
Một đời như kẻ tìm đường
Thực hành tiếng Việt: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo)
Viết bài luận về bản thân
Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ
Củng cố, mở rộng trang 120, 121
Ôn tập Học kỳ II
Hệ thống hóa kiến thức đã học Tập 2
Luyện tập và vận dụng – Đọc – Tập 2
Luyện tập và vận dụng – Viết – Tập 2
Luyện tập và vận dụng – Nói và nghe – Tập 2