Ghép các lí lẽ, dẫn chứng ở cột B cho phù hợp với luận điểm ở cột A:

Ghép các lí lẽ, dẫn chứng ở cột B cho phù hợp với luận điểm ở cột A:

Soạn bài Tự đánh giá lớp 10 trang 113, 114, 115 tập 2 | Cánh diều Ngữ văn lớp 10 (ảnh 2)

Trả lời:

Soạn bài Tự đánh giá lớp 10 trang 113, 114, 115 tập 2 | Cánh diều Ngữ văn lớp 10 (ảnh 1)