Em hiểu thế nào về nhan đề bài thơ Khoảng trời, hố bom

Em hiểu thế nào về nhan đề bài thơ Khoảng trời, hố bom

Trả lời:

    Nhan đề nhắc đến hai hình ảnh tương phản: khoảng trời và hố bom. Hố bom là hiện thực chiến tranh khốc liệt, là đau thương, mất mát. Khoảng trời trước hết gợi tâm hồn thanh khiết, cao cả của người con gái đã hi sinh, còn là biểu tượng của bình yên, của hòa bình. Vì hòa bình của dân tộc, người con gái ấy đã hi sinh.