Chỉ ra và phân tích một biện pháp tu từ trong bài thơ

Chỉ ra và phân tích một biện pháp tu từ trong bài thơ

Trả lời:

“Cái chết em xanh khoảng tời con gái” => Biện pháp tu từ ẩn dụ, tác dụng: sự trân trọng, xúc động sâu sắc trước hành động hi sinh, dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ Quốc của người nữ thanh niên xung phong.