Đề xuất được biện pháp cụ thể để làm giảm tác hại của hiệu ứng nhà kính.

Đề xuất được biện pháp cụ thể để làm giảm tác hại của hiệu ứng nhà kính.

Trả lời:

Biện pháp cụ thể để làm giảm tác hại của hiệu ứng nhà kính:

+ Trồng nhiều cây xanh, không phá rừng bừa bãi.

+ Tắt nguồn điện khi không sử dụng.

+ Sử dụng các nguồn năng lượng sạch.

+ Nên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

+ Tái sử dụng và tái chế.

+ Đầu tư công nghệ sạch vào sản xuất.

+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức về hiệu ứng nhà kính.