Có thể sử dụng những dụng cụ nào tương tự nẹp và dây vải rộng bản

Có thể sử dụng những dụng cụ nào tương tự nẹp và dây vải rộng bản trong điều kiện thực tế khi sơ cứu và băng bó người khác bị gãy xương?

Trả lời:

Những dụng cụ có thể sử dụng tương tự nẹp và dây vải rộng bản trong điều kiện thực tế khi sơ cứu và băng bó người khác bị gãy xương là:

– Thước, thanh gỗ, thanh tre… có chiều dài phù hợp, là các dụng cụ có thể sử dụng tương tự nẹp.

– Vải hoặc quần áo sạch có thể sử dụng tương tự như dây vải bản rộng.