Chú ý thể thơ, những hình ảnh thiên nhiên, con người, các từ láy, biện pháp tu từ nhân hóa

Chú ý thể thơ, những hình ảnh thiên nhiên, con người, các từ láy, biện pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ, phép điệp,… được sử dụng trong văn bản

Trả lời:

– Thể thơ: tự do

– Hình ảnh thiên nhiên: Cành mận bung cánh muốt

– Hình ảnh con người: con trai chơi cù; con gái khăn áo; mẹ xôn xang lá, gạo; cha căng cánh nỏ; người già làm đu.

– Các từ láy: rộn ràng, háo hức, xôn xang

– Điệp từ: Cành mận bung cánh muốt; giục, lũ con, bếp

– Nhân hóa: Cành mận bung cánh trắng muốt/ Giục mẹ xôn xang lá, gạo/ Giục cha vui lòng căng cánh nỏ/ Giục người già bán hối hả làm đu/ Bóng bay nâng ước mơ con

– Ẩn dụ: Nhà trình tường ủ hương bếp, Cành mận bung cánh muốt.