Dòng thơ cuối có gì đặc biệt về hình ảnh, cảm xúc?

Dòng thơ cuối có gì đặc biệt về hình ảnh, cảm xúc?

Trả lời:

– Hình ảnh người đi xa,

– Cảm xúc: nỗi nhớ quê hương cửa người xa sứ luôn hướng về nơi mà mình sinh ra với những hình ảnh gần gũi, thân thuộc.