Chú ý đến những cảm nhận của tác giả về đất nước trong chiến tranh.

Chú ý đến những cảm nhận của tác giả về đất nước trong chiến tranh.

Trả lời:

Đất nước đau thương: Nhà thơ nêu lên tội ác của giặc bằng những hình ảnh giàu tính khái quát như đồng quê chảy máu, dây thép gai – đâm nát trời chiều,… Kẻ thù đã hủy hoại cả đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân ta.

Nhớ mắt người yêu => sự hài hòa giữ cái chung với cái riêng, giữa tình yêu đôi lứa với tình yêu Tổ quốc.