Các vật trong hình trên: a) kẹp quần áo; b) giảm xóc xe máy; c) bạt nhún

Các vật trong hình trên: a) kẹp quần áo; b) giảm xóc xe máy; c) bạt nhún, đều có cấu tạo và hoạt động dựa trên sự biến dạng của lò xo.

Em có biết biến dạng này được sử dụng trong dụng cụ, thiết bị, máy móc nào khác không?

Các vật trong hình trên: a) kẹp quần áo; b) giảm xóc xe máy; c) bạt nhún

Lời giải:

– Ví dụ biến dạng của lò xo được sử dụng trong dụng cụ, thiết bị, máy móc

– Thiết bị đóng cửa tự động:

Các vật trong hình trên: a) kẹp quần áo; b) giảm xóc xe máy; c) bạt nhún

– Cầu bập bênh cho bé:

Các vật trong hình trên: a) kẹp quần áo; b) giảm xóc xe máy; c) bạt nhún

– Ván nhảy hồ bơi:

Các vật trong hình trên: a) kẹp quần áo; b) giảm xóc xe máy; c) bạt nhún