Xác định tên và chức năng các thành phần của máu được đánh số trong Hình 33.1

Xác định tên và chức năng các thành phần của máu được đánh số trong Hình 33.1

Xác định tên và chức năng các thành phần của máu được đánh số trong Hình 33.1

Trả lời:

Tên và chức năng các thành phần của máu được đánh số trong Hình 33.1:

1. Tiểu cầu: Tham gia bảo vệ cơ thể nhờ cơ chế làm đông máu.

2. Hồng cầu: Vận chuyển oxygen và carbon dioxide trong máu.

3. Bạch cầu: Tham gia bảo vệ cơ thể.

4. Huyết tương: Duy trì máu ở trạng thái lỏng giúp máu dễ dàng lưu thông trong mạch; vận chuyển chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và chất thải.