Tìm thêm ví dụ về tác hại của sự nở vì nhiệt.

Tìm thêm ví dụ về tác hại của sự nở vì nhiệt.

Trả lời:

Ví dụ:

– Khi nhiệt độ cao có thể làm cong các thanh sắt ở ray tàu hỏa.

– Người ta phải lợp mái tôn hình cong vì khi chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, mái tôn sẽ nở ra vì nhiệt và không làm xô lệch mái.