Tìm thêm ví dụ về công dụng của sự nở vì nhiệt.

Tìm thêm ví dụ về công dụng của sự nở vì nhiệt.

Trả lời:

Ví dụ:

– Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ thường có một đai bằng sắt gọi là cái khâu dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán vì khi được nung nóng, khâu nở ra dễ lắp vào cán, khi nguội đi khâu co lại xiết chặt vào cán.

Tìm thêm ví dụ về công dụng của sự nở vì nhiệt

– Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách làm nóng cổ lọ.