Thí nghiệm mô tả ở Hình 42.2 giúp chúng ta khám phá đặc điểm dãn ra của lò xo khi bị biến dạng

Thí nghiệm mô tả ở Hình 42.2 giúp chúng ta khám phá đặc điểm dãn ra của lò xo khi bị biến dạng.

– Dụng cụ: giá đỡ thí nghiệm, thước thẳng, lò xo xoắn, các quả nặng giống nhau, giá đỡ quả nặng.

– Bố trí thí nghiệm như Hình 42.2.

– Tiến hành thí nghiệm

+ Treo lò xo thẳng đứng trên giá thí nghiệm.

+ Đo độ dài ban đầu l0 là của lò xo 

+ Đo độ dài l của lò xo khi treo vật nặng

+ Xác định độ dãn của lò xo (còn gọi là độ biến dạng của lò xo):

Δl = l – l0

– Tìm hiểu mối liên hệ giữa độ dãn Δl của lò xo và khối lượng m của vật nặng treo vào lò xo. Làm việc theo nhóm để: 

+ Dự đoán về mối liên hệ giữa Δl và m. Cụ thể là nếu tăng m lên 2, 3, 4,… lần thì Δl thay đổi như thế nào.

+ Kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm.

 – Rút ra kết luận.

Thí nghiệm mô tả ở Hình 42.2 giúp chúng ta khám phá đặc điểm dãn ra của lò xo khi bị biến dạng

Mẫu ghi kết quả đo:

Thí nghiệm mô tả ở Hình 42.2 giúp chúng ta khám phá đặc điểm dãn ra của lò xo khi bị biến dạng

Lời giải:

Tùy thí nghiệm ở mỗi học sinh.

Ví dụ:

Số vật treo vào lò xo

Tổng khối lượng vật treo (g)

Chiều dài ban đầu của lò xo (mm)

Chiều dài của lò xo khi bị dãn (mm)

Độ dãn của lò xo

(mm)

1

m1 = 5 g

l0 = 4mm

l1 = 7mm

Δl1 = l1 – l0 = 3mm

2

m2 = 10 g

l0 = 4mm

l2 = 10mm

Δl2 = l2 – l0 = 6mm

3

m3 = 15 g

l0 = 4mm

l3 = 13mm

Δl3 = l3 – l0 = 9mm

– Dự đoán về mối liên hệ giữa Δl và m: Khi m tăng lên 2, 3 lần thì Δl cũng tăng lên 2, 3 lần.

=> Khi kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm, em thấy dự đoán đúng.

=> Rút ra kết luận: Độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng vật treo.