Thí nghiệm 3: Chuẩn bị: Một cốc thủy tinh; một bình nước; một tấm nylon cứng

Thí nghiệm 3

Chuẩn bị: Một cốc thủy tinh; một bình nước; một tấm nylon cứng; khay đựng dụng cụ thí nghiệm (Hình 16.6).

Thí nghiệm 3 Chuẩn bị: Một cốc thủy tinh; một bình nước

Tiến hành:

– Rót đầy nước vào cốc, đặt tấm nylon cứng che kín miệng cốc, rồi dùng tay giữ chặt tấm nylon cứng trên miệng cốc và từ từ úp ngược miệng cốc xuống (Hình 16.7).

– Từ từ đưa nhẹ tay ra khỏi miệng cốc, quan sát xem tấm nylon có bị nước đẩy rời khỏi miệng cốc không. Giải thích hiện tượng quan sát được.

Thí nghiệm 3 Chuẩn bị: Một cốc thủy tinh; một bình nước

Trả lời:

– Kết quả thí nghiệm: Tấm nylon không bị nước đẩy rời khỏi miệng cốc.

– Giải thích: Do áp suất khí quyển bên ngoài cốc tác dụng lên tấm nylon lớn hơn áp suất của nước bên trong cốc tác dụng lên tấm nylon.