Thí nghiệm 2: Chuẩn bị: Hai đũa nhựa và một đũa thủy tinh

Thí nghiệm 2

Chuẩn bị:

– Hai đũa nhựa và một đũa thủy tinh.

– Mảnh vải len (hoặc dạ) và mảnh vải lụa.

– Giá thí nghiệm và dây treo.

Tiến hành:

– Lấy một đũa nhựa cọ vào mảnh vải len, sau đó treo lên giá thí nghiệm. Lấy chiếc đũa nhựa thứ hai cọ vào mảnh vải len rồi đưa lại gần đầu đũa nhựa kia (Hình 20.2 a). Quan sát hiện tượng xảy ra.

– Thay đũa nhựa bằng đũa thủy tinh đã cọ vào mảnh vải lụa, rồi đưa lại gần đũa nhựa (Hình 20.2b). Quan sát hiện tượng xảy ra.

Thí nghiệm 2 Chuẩn bị: Hai đũa nhựa và một đũa thủy tinh

Trả lời các câu hỏi sau

1. Từ các kết quả thí nghiệm, rút ra nhận xét gì? Điện tích trên đũa thủy tinh có cùng loại với điện tích trên đũa nhựa không?

2. Các điện tích cùng loại và khác loại tác dụng với nhau như thế nào?

Trả lời:

– Ta thấy hiện tượng xảy ra là hai chiếc đũa nhựa đẩy nhau như ở Hình 20.2a.

– Ta thấy hiện tượng xảy ra là hai chiếc đũa nhựa và đũa thủy tinh hút nhau như ở Hình 20.2b.

1.

– Chiếc đũa nhựa và đũa thủy tinh sau khi cọ sát đều bị nhiễm điện.

– Điện tích trên đũa thủy tinh khác loại với điện tích trên đũa nhựa.

2.

– Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau.

– Các điện tích khác loại thì hút nhau.