Thí nghiệm 1: Chuẩn bị: Một bình hình trụ có đáy C và các lỗ A, B ở thành bình được bịt bằng một màng cao su mỏng

Thí nghiệm 1

Chuẩn bị:

– Một bình hình trụ có đáy C và các lỗ A, B ở thành bình được bịt bằng một màng cao su mỏng (Hình 16.1).

– Một bình lớn trong suốt chứa nước, chiều cao khoảng 50 cm.

Tiến hành:

– Nhúng bình trụ vào nước, mô tả hiện tượng xảy ra đối với các màng cao su.

– Giữ nguyên độ sâu của bình trụ trong nước, di chuyển từ từ bình trụ đến các vị trí khác, mô tả hiện tượng xảy ra với các màng cao su.

– Nhúng bình trụ vào nước sâu hơn (tối thiểu 10 cm), mô tả hiện tượng xảy ra với các màng cao su.

– Quan sát hiện tượng và trả lời câu hỏi.

Thí nghiệm 1 Chuẩn bị: Một bình hình trụ có đáy C và các lỗ A, B ở thành bình

Trả lời:

– Nhúng bình trụ vào nước, ta thấy các màng cao su bị biến dạng (móp vào).

– Giữ nguyên độ sâu của bình trụ trong nước, di chuyển từ từ bình trụ đến các vị trí khác, ta thấy các màng cao su vẫn bị biến dạng như cũ (móp vào như cũ).

– Nhúng bình trụ vào nước sâu hơn (tối thiểu 10 cm), ta thấy các màng cao su bị biến dạng nhiều hơn (móp vào nhiều hơn).