Theo em lực nào trong Hình 41.1 là mạnh nhất, yếu nhất? Hãy sắp xếp các lực này theo thứ tự

Theo em lực nào trong Hình 41.1 là mạnh nhất, yếu nhất? Hãy sắp xếp các lực này theo thứ tự độ lớn tăng dần.

Theo em lực nào trong Hình 41.1 là mạnh nhất, yếu nhất

Lời giải:

– Lực của người đẩy xe ô tô chết máy là mạnh nhất.

– Lực của em bé ấn nút chuông điện là yếu nhất.

– Các lực được sắp xếp theo thứ tự độ lớn tăng dần là:

1. Lực của em bé ấn nút chuông điện.

2. Lực của người mẹ kéo cửa phòng.

3. Lực của người bảo vệ đẩy cánh cửa sắt của công viên.

4. Lực của người đẩy xe ô tô chết máy.