Tại sao phải dùng tay ấn vào lồng ngực trong phương pháp ấn lồng ngực?

Tại sao phải dùng tay ấn vào lồng ngực trong phương pháp ấn lồng ngực?

Trả lời:

Phải dùng tay ấn vào lồng ngực trong phương pháp ấn lồng ngực vì: Khi dùng tay ấn vào lồng ngực sẽ tạo ra lực ép tác động gián tiếp vào tim và phổi, giúp khôi phục tuần hoàn và cử động hô hấp.