Tại sao khi đốt nến thì cánh quạt trong Hình 28.4 lại quay.

Tại sao khi đốt nến thì cánh quạt trong Hình 28.4 lại quay.

Tại sao khi đốt nến thì cánh quạt trong Hình 28.4 lại quay

Trả lời:

Khi đốt nến thì lớp không khí xung quanh ngọn nến nhận năng lượng nhiệt nóng lên nở ra, nhẹ đi di chuyển lên trên, lớp không khí bên trên lạnh và nặng hơn di chuyển xuống dưới lại được làm nóng lên. Cứ như vậy tạo nên dòng không khí đối lưu, làm cánh quạt dần dần di chuyển.