Tại sao giấm ăn, nước quả chanh… đều có vị chua và được dùng để loại bỏ cặn trong dụng cụ đun nước?

Tại sao giấm ăn, nước quả chanh… đều có vị chua và được dùng để loại bỏ cặn trong dụng cụ đun nước?

Trả lời:

Giấm ăn, nước quả chanh… đều có vị chua và được dùng để loại bỏ cặn trong dụng cụ đun nước do đều có chứa acid.