Sử dụng máy đo huyết áp sẽ rèn luyện kĩ năng nào khi học tập môn Khoa học tự nhiên?

Sử dụng máy đo huyết áp sẽ rèn luyện kĩ năng nào khi học tập môn Khoa học tự nhiên?

Trả lời:

Sử dụng máy đo huyết áp sẽ rèn luyện được các kĩ năng như:

– Kĩ năng quan sát: Quan sát để thu nhận thông tin về các đặc điểm, kích thước, hình dạng, cấu tạo của máy đo huyết áp.

– Kĩ năng liên kết: Sử dụng số liệu kết quả đo với những hiểu biết về huyết áp, xác định giá trị huyết áp bình thường, huyết áp cao…

– Kĩ năng đo: Khi thực hành đo huyết áp, học sinh cần biết chức năng, độ chính xác… của máy đo huyết áp để lựa chọn và sử dụng chúng một cách thích hợp.